Jak se žije v Brezoi

Brezoi je malá obec v střední části Rumunska. Ponurá, zašedlá, jeden trhovec nám chtěl prodat meloun – melouny měl vysypané na chodníku, pod nimi kus starého hadru. Spousta domků ve velmi špatném technickém stavu, mezi nimi malé potůčky splašků. Centrální kanalizaci tam podle mě nemají ani dnes, po téměř 10 letech, co jsem tuto fotografii pořídil. Lidé se tu dopravují pomocí koní a povozů. Už když jsme vystoupili z asi 40 let starého autobusu jsem v dálce uviděl tuto rodinku, jak vyráží za prací. Skočil jsem doprostřed silnice, přímo před ně a čekal až se příblíží. Kluci byli zřejmě nadšeni z mého počínání a podle napřažených rukou toho kluka vzadu soudím, že asi v rumunštině na mě volal něco ve stylu „hej, hoď mi ten foťák“ 🙂 Fotografie je bez SW úprav, vyjma převedení do černobílé verze – ta lépe vystihuje atmosféru tohoto bohem zapomenutého místa.

brezoi