Jak svítí v noci Budapešť

Budova Parlamentu je beze sporu jednou z architektonických dominant historického jádra Budapeště. Jelikož jsme bydleli v hostelu kousek od této skvostné stavby, byla by škoda večer nevyrazit a neudělat pár fotografií. Velkým pomocníkem mi tu byl samozřejmě stativ, bez kterého bych stěží některý z následujících snímků v takové kvalitě pořídil.

Bližíme se k budově parlamentu, podél břehu Dunaje. U všech snímků nastavená citlivost ISO80. Clona u této fotografie F5.6 a doba expozice 4 sekundy:

budapest1

Před Parlamentem se nachází náměstí Kossutha Lajose s pomníkem. Fotografie pořízena se zacloněním F3.2 a dobou expozice opět 4 vteřiny:

budapest2

Pohled na hlavní vchod do Parlamentu z náměstí K. Lajose. Použitá clona F3.6 a doba závěrky nastavena na 2 sekundy:

budapest3

Další z pomníků na náměstí Kossutha Lajose. Zacloněno na F3.4 a expozice trvala 3,5 vteřiny:

budapest4

Další snímek Parlamentu pořízený z ulice Báthory. Clona nastavena na F3.2 s expoziční dobou 1,1 vteřiny:

budapest5

Pohled na kostel sv. Anny na protějším břehu Dunaje s využitím maximálního zoomu na mém fotoaparátu. Hodnota clony je F3.8 a závěrka nastavena na 3.7 vteřiny:

budapest6

Výhled na Hradní galerii tyčící se nad Řetězovým mostem. Clona F3.8, doba expozice 2,5 sekundy:

budapest7

Chodník podél břehu Dunaje využívají k večerním vycházkám nejen zamilované dvojice. V pozadí Řetězový most. Použitá clona F3.6 a expozice trvala 3,1 vteřiny:

budapest8

Detailní záběr Řetězového mostu. Zacloněno na hodnotu F4 a dobu expozice jsem zvolil 1 vteřinu:

budapest9

Na závěr Řetězový most přes řeku Dunaj. Nad mostem nahoře je nasvícena hradní galerie, softwarově ořezáno na poměr 16:9:

budapestA