Jak se žilo a stavělo na Oravě

V létě v roce 2010, když jsem byl se ženou v Roháčích, jsme navštívili Muzeum Oravské dědiny. To se nachází v blízkosti obce Zuberec, několik kilometrů vzdálené od turistické chaty Zverovka, kde jsme byli ubytovaní. Bylo nádherné počasí, jednotlivé objekty se mi sami „nastavovaly“ a přímo „škemraly“, abych je vyfotil. Z velké kupy asi 100 fotografií jsem pro vás vybral z mého pohledu nejpovedenější a nejzajímavější. Díky počasí jsem si mohl dovolit na fotoaparátu nastavit nejnižší citlivost ISO 80, více clonit a takto zjednodušené jsem se mohl soustředit na vlastní kompozice.

Muzeum Oravské dědiny se začalo budovat koncem šedesátých let minulého století. Na místě dnešního muzea nestála původně ani jedna stavba. Většina byla odkoupena od původních majitelů v celém Oravském regionu, rozložena a znovu poskládána na půdě dnešního muzea. Některé stavby byly postavené jako kopie původních staveb (podle dochovaných plánů a dokumentů). Skanzenem protéká horský potok Studená.

 

orava1

Pohled na stavby malých a středních rolnických usedlostí z období kolem roku 1830 v Podbieli. Doba expozice 1/250s při cloně F5.6.

 

orava2

Zvonice z roku 1860 pochází ze Záskalie. Clona nastavena na F5.6, čas expozice 1/140s.

orava3.jpg

Pohled do interiéru domu Želiara ve Bzinách. Želiar byl sluha, který pracoval u svého pána za to, že mu pronajal kousek své půdy. Clona snížena na F2.8, čas expozice 1/45s, s bleskem.

 

orava4.jpg

Na břehu horského potoka Studená se nachází hrnčířská pec z Trstené z roku 1918. Trstenská keramika je ve zdejším kraji velmi oblíbená a sami jsme si nějakou v podobě suvenýrů přivezli domů. Zacloněno opět na F5.6, použitý čas závěrky byl 1/350s.

 

orava5.jpg

Další z menších rolnických usedlostí v Oravské Lesné z roku 1862. Použitá clona F5.6 a rychlost závěrky 1/280s.

 

orava6.jpg

Detail na stavbu dřevěného kostela svaté Alžběty pocházejícího z počátku 15. století ze Zábřeže. Zacloněno na F5.6 a exponováno 1/150s.

 

orava7.jpg

Jeden z největších obytných domů v muzeu Šoltýský (rychtářský) dům pocházející z roku 1828 z Rabčic. Čas závěrky nastaven na 1/200s opět při clonění na F5.6.

 

orava8.jpg

Další z rychtářských domů z roku 1839 z obce Vasiĺovo. Použitá clona F5.6 a rychlost závěrky zvýšena na 1/600s.

 

orava9.jpg

Naproti výše zmíněnému rychtářskému domu se nachází jeden z mála zděných panských domů tzv. Plátenická Kúria z roku 1790. Foceno se clonou F5.6 a časem 1/400s.

 

oravaA

Poslední snímek mlýnu pocházejícho z Novoťe. Použitá clona F5.6 a expoziční čas 1/200s.

 

Reklamy

Jak se žije v Brezoi

Brezoi je malá obec v střední části Rumunska. Ponurá, zašedlá, jeden trhovec nám chtěl prodat meloun – melouny měl vysypané na chodníku, pod nimi kus starého hadru. Spousta domků ve velmi špatném technickém stavu, mezi nimi malé potůčky splašků. Centrální kanalizaci tam podle mě nemají ani dnes, po téměř 10 letech, co jsem tuto fotografii pořídil. Lidé se tu dopravují pomocí koní a povozů. Už když jsme vystoupili z asi 40 let starého autobusu jsem v dálce uviděl tuto rodinku, jak vyráží za prací. Skočil jsem doprostřed silnice, přímo před ně a čekal až se příblíží. Kluci byli zřejmě nadšeni z mého počínání a podle napřažených rukou toho kluka vzadu soudím, že asi v rumunštině na mě volal něco ve stylu „hej, hoď mi ten foťák“ 🙂 Fotografie je bez SW úprav, vyjma převedení do černobílé verze – ta lépe vystihuje atmosféru tohoto bohem zapomenutého místa.

brezoi